Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Em chưa có bồ

Quen em nhờ chát on linemh-em-chua-co-bo
Gặp em trên mạng một ngày mùa mưa
Hỏi em: “Bồ có hay chưa?”
Em liền đáp lại: “Em chưa có bồ”
Anh mừng, em nhỏ dại thơ
Em sao vui tính thẫn thờ lòng anh
Yêu em sao thấy cực nhanh
Nên anh xin hỏi: “Cho dòm web cam”
Em liền từ chối nói nhàm
Rằng: “Em không có, sao mà cho anh?”
Anh liền năn nỉ dỗ dành:
- Yêu em "thật đoá", cho anh coi mà!
Thế rồi em chẳng dám la
Web cam em mở anh liền coi ngay
Vừa coi đã vội tắt ngay
Chuồn nhanh như gián, chạy ngay về nhà...

Switch mode views: