Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nguyên nhân cá chết

Vụ cá chết miền Trung sôi nổi.mh-ca-chet
Dân biểu tình chống đối khắp nơi.
Chính quyền không thể mãi bịt tai
Đành miễn cưỡng cho mời một số
Chuyên Gia, Giáo Sư, Phó Tiến Sĩ,
Khoa Học Gia, cả lố "nhân tài"
Ai cũng bằng cấp vác nặng vai
Từ Viện X, thêm hai Tiến Sĩ
Ngành Hoá Học, và ngành Vật Lý
Đến nghiên cứu, cho rõ nguyên do.
Sau mấy tuần thử thử, đo đo,
Làm thí nghiệm nhỏ, to, đủ cả,
Nhóm nghiên cứu họp báo công bố:
"Nguyên nhân làm cho cá chết toi,
Rất giản dị, khám phá ra rồi:
Chúng đã chết vì thôi...muốn sống!"

 

Switch mode views: