Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Obama và cá chết Việt Nam

Obama qua thăm Việt Nam.mh-obama-va-ca-chet
Bọn Trọng Lú hân hoan tiếp đãi
Mở bữa tiệc hết sức vĩ đại.
Đủ nhân vật trong giới ngoại giao
Thực đơn, món cuối đến món đầu
Toàn là cá, món nào món nấy
Đều được trình bầy đẹp hết xẩy.
Trọng đứng lên, nói mấy lời chào,
Rồi mời ăn cá thử xem sao.
Để chứng tỏ độ cao bảo đảm
Sự an toàn, không bị ô nhiễm
Trọng ta gắp cá ngốn tức thời.
Thấy Obama vẫn khơi khơi
Chỉ uống nước cầm hơi qua bữa
Trọng bảo thông dịch viên: "Này chú
Nói chả biết là cá Hoa Kỳ
Không phải cá Việt Nam, đừng lo
Cứ ăn đi, để cho báo chí
Họ chụp ảnh một lúc đi nhé!"
Obama nghe rõ, mỉm cười:
"Nói với Tổng Bí Thư hộ tôi
Khi thấy ông ta sơi miếng cá
Tôi đã biết là trò giả trá
Dĩ nhiên lá cá đó an toàn
Được nhập cảng từ đâu đó sang.
Tôi không ăn, không phải tôi sợ.
Tôi chỉ không muốn nhân dân Mỹ
Lại nghĩ rằng tôi đã tiếp tay
Làm trò bịp giúp các ông đây!"
Nghe dịch lại , đỏ gay mày mặt
Trọng Lú bảo: "Nói cho nó biết
Ngu thế ấy và nhát thế kia
Sợ thằng dân hơn sợ quỷ ma
Hèn gì nó làm cha thiên hạ
Chỉ tám năm! Sao ngu dại thế!"


Switch mode views: