Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kiều nữ tóc vàng và con két thông minh

Kiều nữ tóc vàng vào tiệm bán chim.mh-con-ket
Thấy con két đề giá ba ngàn.
Cô ngạc nhiên, kêu chủ tiệm hỏi:
"Con két này...Sao đắt vậy ông?"

Ông chủ tiệm: "Tại nó tuyệt khôn.
Có biệt tài không con nào hơn.
Nó nói thông cả hai thứ tiếng.
Anh và Pháp, chỉ cần...kéo chân.

Nếu cô kéo cái chân bên phải,
Thì tiếng Pháp cô nghe nó nói.
Chân trái nó cô giật nhẹ thôi,
Nó nói ngay tiếng Anh, thật sõi!"

Kiều nữ tóc vàng phục lăn ra,
Và hỏi tiếp bằng giọng tò mò:
"Nhưng tôi còn có một thắc mắc,
Kéo hai chân nó,... thì sao cà?"

Con két bỗng phá ra cười ngất:
"Sao có người ngu thế không biết!
Cô kéo cả hai chân tôi ư?
Tôi té xuống, chứ sao!...
Đồ ngốc!"


Switch mode views: