Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lấy Gì Gõ Cửa

Một goá phụ rất ư giầu cómh-phu-nu-giau
Sau mấy năm ở giá, thấy buồn,
Tiền của có, nhưng quá cô đơn,
Nên đăng báo kiếm chồng.
Điều kiện:
Không cần giầu có. Không nhiều chuyện.
Không cần bằng cấp, kiến thức cao.
Chỉ cần là dù có thế nào
Nhất định không bao giờ đánh vợ.
Ở nhà, không chơi bời đây đó.
Có khả năng "chuyện đó" tuyệt vời.
Trong một tháng, có mấy chục người
Đến dự tuyển, không ai được chọn!
Bà goá phụ hết sức chán ngán,
Thì ngày kia, trời bỗng đổ mưa
Như trút nước, to thật là to.
Bà goá phụ đang lo bữa tối,
Thì phát hiện có người đang tới,
Gõ cửa liên hồi, mãi không thôi.
Bà lập tức bước vội ra coi.
Thì thấy có một người tàn tật
Ngồi xe lăn, tay chân đều cụt.
Bà ngạc nhiên, thắc mắc, hỏi ngay:
"Mưa thế này. Ông cần gì đây?'
Người nọ nói: "Tôi hay Bà muốn
Kiếm chồng, nên tôi đến đáp ứng!"
Bà goá phụ, với giọng khinh thường:
"Ông có tài cán gì mà hòng!
Ba điều kiện, chắc ông đã rõ?"
Ngừi đàn ông điềm nhiên: Thưa, dạ.
Ba điều đó, hội đủ cả ba.
Tôi cụt hai tay, Bà khỏi lo
Bị tôi đánh, đó là cái chắc!
Tôi chẳng đi chơi bời đâu tất.
Có chân đâu! Bị cụt cả hai!..."
Bà goá phụ vội vã ngắt lời:
"Nhưng "chuyện đó",...Tôi đòi...phải mạnh!"
Người đàn ông mỉm cười ranh mãnh:
"Bà nhìn tôi, rồi tính thử coi.
Bị cụt cả chân lẫn tay rồi.
Vậy chứ tôi...lấy gì gõ cửa?"


Switch mode views: