Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

10 thương

Một thương cái tướng mập ùmh-muoi-thuong
Khi ôm anh tưởng cái lu trong chùa
Hai thương cái tính phân bua
Cải gàn, cải bướng anh thua dài dài
Ba thương cái tật đánh bài
Điều binh khiển tướng không ai mà bằng
Bốn thương cái tính cằn nhằn
Dù nhằn nhưng vẫn lăng-xăng suốt ngày
Năm thương uống rượu mau say
Khi say em mới thường hay nằm kề
Sáu thương là lúc em phê
Bao nhiêu nữ tính ê hề phơi ra
Bảy thương da trắng mịn mà
Bởi khi cúp điện cả nhà sáng trưng
Tám thương cái tính lừng khừng
Lúc không, lúc muốn, lúc mừng, lúc lo
Chín thương cái tính tò mò
Chuyện gì thiên hạ nhỏ to đều rành
Mười thương cái tính cành nanh
Anh thương nhiều quá ....để dành em thương!

Switch mode views: