Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bán Iphone !!

Ai phôn giá rẻ ai mua,mh-ban-Iphone
Hàng này hàng chuẩn mình vừa đăng lên.
Đẹp, ngon nhưng cũng rất bền
Ai mà có hứng, ghé bên mua nào.

Hàng này mặc cả thì chào
Máy zin, vỏ chuẩn, đời cao nhất rồi.
Ốp lưng kiểu dáng để lồi
À nhầm ốp bụng để rơi một phần.

Máy này từ mặt tới chân
Thuận mua, vừa bán, ai cần nói đi.
Hàng này cũng khỏi nghĩ suy
Dùng xong thấy sướng, không gì sánh ngang.

Chỉ tiêu đạt chuẩn loại vàng
Ai mà khoái chí, đặt hàng mua thôi.

Switch mode views: