Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông Báo Sống Khác

Vừa qua em đã sang hànmh-thong-bao-song-khac
Phẫu thuật mĩ thẩm ngang hàng diễn viên
Cuộc đời đưa đẩy cho nên
Hôm nay quyết đổi sống liều lừa nhau.

Từ giờ chẳng biết chi sầu
Tập là sống khác phao câu LỪA TÌNH
Cũng vì cái thói đành hanh
Cuả bọn con gái chuyên xỏ tành em

Nên đừng có tránh nhỏ nhen
Thấy nàng nào đẹp qua pem lấy hàng
Song roài chùi mép xang ngang
Tìm cô nương khác lại phang tới khùng

Ép cho tới mức đường cùng
Cho điên cho đảo cho bung má đào

Switch mode views: