Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khoe hàng

Đen, trắng có cả ngà ngàmh-khoe-hang
Giữa trường em cũng khoe da mới tài
Chân ngắn, rồi lại chân dài
Mai mốt em sẽ khoe thai lù lù
Ai nói khoe - cởi là ngu
Showbiz càng cởi càng thu hút người
Em tập khoe - cởi ở đời
Mai này thất nghiệp cũng coi là thường
Bởi em đã sẵn dễ thương
Có thêm nghề cởi dễ đường sinh nhai
Nhắn cho tất cả mọi người
Khoe hàng thượng sách, tương lai vững bền

Switch mode views: