Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

DÙ ĂN DÙ UỐNG

niceday


Miệng lưỡi Thiên Chúa ban cho
Dùng để ăn uống, thơm tho ngôn từ
Chớ nên ăn kiểu gầm gừ
Nói năng lấc khấc chẳng trừ, chẳng kiêng.
Cũng đừng ăn giống như điên
Kẻo đời chê trách tự nhiên như ruồi !
Dù đi đứng, hay nói cười
Khoan thai, bặt thiệp mọi người nể nang.
Mắt đừng liếc dọc, liếc ngang
Trợn tròng, lườm nguýt như đang căm thù
Đừng có mắt cũng như mù
Hãy nhìn thông cảm, nhân từ, đáng yêu.
Dù ăn dù uống mọi điều
Khiêm nhu, chớ sống tự kiêu lắm lời
Chúng ta chỉ một cuộc đời
Sống sao người mến, rạng ngời thanh cao.

BAT - 6/2013
LM NgXQuang

Switch mode views: