Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ĐẮC NHÂN TÂM

taimieng

Mỗi người đều có đôi tai
Lắng nghe, nghiền ngẫm đúng sai rõ ràng
Điều sai thì chớ có màng
Việc đúng thấu hiểu đàng hoàng chớ quên.

Khiêm tốn đối với bề trên
Lắng nghe kẻ dưới trình lên ý mình
Đừng nổi nóng hoặc bất bình
Khi được góp ý chân tình sửa sai.

Chớ nói một, rồi nói hai
Ngồi lê mách lẻo, chê bai người nào
Trung thực, đừng có tầm phào
Chuyện nhỏ xé lớn, thêm vào bớt đi !

Dõng dạc, đừng nói tí ti
Cũng đừng quát tháo, thị phi tiếng đời
Chẳng mắng chó hay trách Trời
Khoan thai, tế nhị từng lời thốt ra.

Miệng lưỡi Chúa ban cho ta
Dùng để ăn uống, vang xa tiếng cười
Mau nghe, chậm nói hỡi người
Chắt chiu, chọn lọc điểm mười nhân tâm.

BAT, 7/2013
LM NGXQuang

Switch mode views: