Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CƯỚP

"Con ơi mẹ dặn câu này
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan" (ca dao xưa)
Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
có con dấu đóng đỏ tươi
có còng có súng dùi cui nhà tù.
Cướp xưa lén lút tù mù
cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
con trời bay lả bay la
cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng.
Dân oan tuôn lệ ròng ròng
mất nhà mất đất nát lòng miền quê
tiếng than vang động bốn bề
cướp từ thôn xóm tiến về thành đô.
Ai qua thành phố Bak Hồ
mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
bây giờ mẹ phải dặn thêm
"Quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày".

                           .Nguyễn Duy

Hình: Bọn "cướp" du-côn, bọn đầu trâu mặt ngựa tại Việt Nam ngày nay

mh bon cuop ngay

Switch mode views: