Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tháng Tư, Sài Gòn Và Em

Tháng tư, có sương phụ tang trắng,mh bon 30
Đi kiếm xác chồng tận phương xa
Lệ đã khô ran, quầng mắt thẫm
Mộ bia nào, hỡi những hồn ma.

Tháng tư, có cha già tóc bạc
Lặn lội thăm con giữa núi rừng
Trời có gì buồn mà mưa mãi,
Mưa thương đời, hay mắt lệ rưng.

Tháng tư oan nghiệt đời cải tạo,
Uất hận bừng sôi bếp lửa tù
Lửa bạo tàn nung tro thành bụi,
Bụi đau thương rải cả thiên thu.

Tháng tư Sài Gòn, em còn nhớ
Triệu người đau khổ cảnh ly tan.
Biển hát ru buồn bài vong quốc
Sông chảy từng dòng lệ chứa chan.

Tháng tư, Sài Gòn như chết điếng
Thành phố thân quen bỗng lạ đời
Có tiếng thở dài sau chinh chiến
Một đêm mất nước, bạn bè ơi!

Tháng tư, hàng me già rũ bóng,
Hiu hắt phố buồn giọt mưa đêm
Những con đường cũ, thành xa lạ
Sài Gòn ơi! Em đã mất tên.

Tháng tư có gió về biên ải
Ta đứng gọi hồn bằng hữu xưa
Mây cũng bạc màu sầu quan tái
Lửa loạn chập chùng trong nắng thưa.

Tháng tư, tro bếp tàn chưa nhỉ,
Mà nước hận lòng vẫn còn sôi
Lửa tháng tư chưa khô dòng lệ
Ta gọi thầm em, Sài Gòn ơi.

                  Lê Tấn Dương
              (Đặc San Lâm Viên)

Switch mode views: