Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THƯƠNG VỀ PARADISE!

mh-paradise

 

 

 

 

 

 


Tin buồn từ California,
Cháy rừng mạn Bắc Sacramento
Phía Đông thành phố Chito
Lửa bừng bừng gặp gió to lan tràn.

Paradise “Thị trấn Thiên đàng”,
Coi như đã bị hoàn toàn hủy thiêu
Chao ôi!  Nhìn cảnh tiêu điều
Đám dân sơ tản, quá nhiều bi thương!

Toàn Vùng, tình trạng khẩn trương,
Số người tử nạn, nay đương tăng dần!
Vòng đai lửa đỏ rần rần!
Tưởng chừng địa ngục, Hỏa Thần ra tay!

Đoàn cứu hỏa, rất hăng say,
Xông vào khói lửa, đêm ngày giải nguy.
Tình hình thê thảm Paradise!
Hiện trên màn ảnh TV mỗi ngày.

Chúng tôi, miền Đông bên này,
Xin chia xớt nỗi đắng cay muôn trùng!
Thương nhau, chẳng kể khác Vùng,
Mà tình Nhân Loại!… lạì cùng Giang Sơn!

             Trần Quốc Bảo
         Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: