Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình Yêu là gì ?

Chương trình: “Dự bị Hôn nhân”(*)
Có bài trắc nghiệm về phần tình yêu.
mh-tinh-la-1
 

 Đề tài, chỉ hỏi một điều:
“Anh chị quan niệm tình yêu thế nào?”
Từng đôi nam nữ, bàn nhau,
Dưới đây, tóm tắt mười câu trả lời.

                    --o0o—

 1- Tình yêu như thể con dơi
Đui mà bay liệng kiếm nơi an toàn.
mh-tinh-la-2

 


                                      
2- Tình yêu như thể cây đàn,
Âm thanh trầm bổng bởi bàn tay rung.
mh-tinh-la-3

 


3- Tình yêu giống như  bắn cung
Nhắm sao cho trúng vào vùng đồng tâm.
mh-tinh-la-4

 


4- Tình yêu giống như bốc thăm,
Bốc trúng thì phúc, bốc nhầm thì tiêu!
mh-tinh-la-5

 5- Tình yêu chẳng khác chơi diều,
Dây tơ hồng xấu, là diều đứt dây.
mh-tinh-la-6

 


6- Tình yêu chẳng khác men say,
Trần gian mà tưởng nơi đây thiên đường!
mh-tinh-la-7
 


7- Tình yêu như đóa hoa hường,
Gai thì nhọn hoắt mà hương ngọt ngào.
mh-tinh-la-8
 
8- Tình yêu như say thuốc lào,
Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên!
mh-tinh-la-9

 
 

9- Tình yêu hệt như đồng tiền,
Mặt phải, mặt trái dính liền với nhau.
mh-tinh-la-10

 


10- Tình yêu là chuyện nhiệm mầu,
Yêu nhau dâng trọn cho nhau cuôc đời.
mh-tinh-la-11

 

 

 

 

 

                 --o0o—
      Nếu như Bạn sẽ chấm bài,
Thì xin thỉnh ý đúng sai thế nào?

           Trần Quốc Bảo
       Richmond, Virginia.

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(*) Ghi chú: Ở Mỹ, đôi nam nữ sắp kết hôn, muốn được làm Lễ Cưới tại Nhà Thờ, buộc phải theo học và phải có “Chứng Nhận tốt nghiệp Lớp Dự Bị Hôn Nhân” (Pre-Cana completion Certificate).
(Trong chương trình giảng huấn, có những phần như: Giáo lý hôn nhân; Luật pháp liên hệ tới HN; Bổn phận làm: vợ, chồng, cha, mẹ; cách nuôi dạy con cái; y tế trong gia đình, Nấu ăn; Cắm hoa. v.v…)

Switch mode views: