Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ông Già Noel Cười Hô! Hô! Hô!

Santa Clause Laughs Ho! Ho! Ho!mh-cuoi-ho-ho

 Santa Clause laughs compassionate to everyone HO! HO! HO!.
 He wears the red colored outfits - he is carrying the nice kids in his hands.
 They sit together in the bamboo chair,
     they take a photo together to show his feeling for the children.

 Santa Clause smiles and it can't compare to anyone.
 He wears his hat and white beard, sitting next to the curtain.
 He laughs HO! HO! HO! showing kindness,
     he travels to this world on Happy Christmas day.

 Santa Clause smiles and raises his hands.
 The kids show their gratitude to him and want to take photos with him.
 Reindeers fly him everywhere in the clouded sky,
     he laughs HO! HO! HO! gliding in circles through the air.
                      oOo
 Ông Noel nụ cười thân thiện.
 Áo đỏ màu tay bế trẻ hiền.
 Ngồi chung chiếc ghế nan viền,
     phô trương tấm ảnh niềm riêng đã dành.

 Ông Noel tiếng cười sao sánh.
 Mũ đội đầu râu trắng cạnh mành.
 HO! HO! HO! dạ hiền lành,
     vui ngày Christmas du hành đến đây.

 Ông Noel nụ cười tay vẫy.
 Trẻ đến mừng mong muốn chụp ngay.
 Reindeers cưỡi khắp trời mây,
     HO! HO! HO! tiếng, vang bay lướt vòng.

Switch mode views: