Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cái Tôi

“Cái Tôi” nên phải khiêm nhườngmh-kieu-ngao
Có người lại thấy phi thường “cái tôi”
Thơ văn…hay đệ nhất rồi
Nói năng hoạt bát, thua người nào đâu
Dung nhan, nhìn cũng rất ngầu
Bạc tiền, nhà cửa, chẳng giầu cũng dư
Thông minh hơn được tôi ư
Hội hè, đình đám tôi như đứng đầu
Ngoài tôi chẳng có ai đâu!
Cớ sao thiên hạ ngõ hầu … khinh tôi?

Hóa ra … Sống ở trên đời
Ta hay, có chán vạn người hơn ta
Kiêu căng, bạn hữu lánh xa
Con người đức độ ấy là khiêm cung

                           Trần Quốc Bảo
                           Richmond, VA

Switch mode views: