Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tế sống cho trọn lòng thủy chung Rô

    Theo chân ông Rô ông ơimh-theo-chan-castro
    Nhân dân khắp nước tiển mời đưa đi
    Bảy mươi năm già khù khì
    Ung thư ruột, não ngồi lì khổ dân
    Nuôi ông tốn thuốc, nợ nần
    Càng sống đất nước triệu phần đắng cay
    Ông phá, ông đạp, ông xây
    Ông sai ,ông sửa, ông đày đọa ai
    Hệ thống chằng chịt kẻm gai
    Kẹp xương hút máu hình hài Việt Nam
    Ông chỉ nói đếch biết làm
    Cướp đất , nhũng lạm tham lam ngập trời
    Miền Trung khốn khổ ông cười
    Ngồi trong cung điện vui chơi tượng vàng
    Trốn chui như kẻ ở hang
    Formosa bỏ mặc nước,làng tự lo
    Ông quen bán bến bán bờ
    Ham nghề kiếm chác chơi trò nội xâm
    Giỏi dâng hương giỏi nựng cằm
    Vuốt râu xác thúi quanh năm suốt đời
    Mơ thiên đường xa cuối trời
    Bao nhiêu chó chạy lại ngồi rỉa lông
    Sủa Tây sủa Đông lòng vòng
    Để dân tế sống trọn lòng "thủy chung "(1)

    (1)Xin mượn chữ CT Ngân ghi trong sổ tang chàng Phi Đen

Switch mode views: