Quỳnh Lưu Quang Vũ

Quỳnh Lưu Quang Vũ hận Xuân Quỳnhmh-bit-mieng-me-nam
Phan Đăng Lưu Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh
Mẹ nấm đấu tranh vì Vũng Áng
Song còng mẫu tử Đinh Thế Huynh

Kỳ Anh Thư dị hoa quỳnh côn an lòi tói hữu khuynh giam hỏa lò
Cổng Trời nhiều đói ít no
Đầm đùn tháo dạ lót tro phủ trấu trùm
Mùa đông co cụm chùm hum hè thời thổ tả tùm lum ra đại đồng

Chí Hòa Khám tối chổng H'Mông
Chấy rận vần công sáng muỗi mòng
Lối đảng báo đời khu đen đít
Lề dân lá cải đội đầu hồng

Tù không trồng cứt lợn bông tại sao ra rả loa phòng Mao Trạch Đông
Tô Lâm tặc Phạm Văn Đồng
Tử hình khiếm diện Người trồng Đinh La Thăng
Đinh Thế Huynh đệ xích thằng kỳ nhông cắc ké thằn lằn Nguyễn Như PhongTin mới

Các tin khác