Đô thị Ma

Có của chẳng dám ăn xàimh-do-thi-ma
Lo xây lăng tẩm để mai sẵn nằm
Nhiều người ở xã Vinh An
(Thuộc thành phố Huế) quanh năm xây mồ!

Miễn sao hoành tráng (đẹp/to)
Hơn hẵn thiên hạ bấy giờ mới yên
Bằng không đập/sửa lại liền
Dân gì ngộ thật! (Chắc điên hết rồi!)

Du khách tứ xứ ghé coi
Đô thị người chết của thời đại nay
Nhìn quanh cuộc sống nơi đây
Đa số nghề biển, nói ngay cũng nghèo!

Nhà cửa lụp xụp tí teo
Trường học cũ kĩ, trông èo ọt ghê!
Ngược lại nghĩa địa thấy mê
Đúng nghĩa “Sống gởi, thác về” đấy cơ!

Tin mới

Các tin khác