Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bác ơi cái chuyện liền bà

Dụ Nông vào tận chiến khumh-bac-oi-lien-ba
Bác Hồ dạy chữ, rờ... mỗi ngày.
Đến khi bụng trữ tròn quay
Bác trao trách nhiệm anh Tầy bồng nuôi.
Kách Mệnh Bác, sướng quá trời
Cơm no bò cỡi xong rồi phủi tay!

Bác Hồ cao cả chí minh
Từ con, giết vợ, thay tình liền tay
Bác thề dẫn dắt nước này
Đi vào vô sản gái trai đại đồng.

Việt Nam có một cha già
Luân thường thì dở, dâm tà thì hay.
Tối ngày nói chuyện trên mây
Vẽ vời, khoác lác như tay lên đồng.

Bác ơi cái chuyện liến bà
Dám chơi dám chịu mới là trượng phu.
Chơi bời mà bảo mình tu
Chỉ anh cán ngố gật gù tin ông.

Switch mode views: