Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tâm Sự Về Obama

 

        Ông ơi , tôi hỏi ông nàymh-tam-su-ve-ttmy
        Ti vi họ nói mấy ngày hôm nay
        Ông Obama ở bên Tây
        Qua Việt Nam để tỏ bày tâm giao

        Ông ta học rộng , biết cao
        Đã làm Tổng thống mà sao khiêm nhường
        Đi vào cả quán ven đường
        Để ăn bún chả dân thường làm ra
        Uống bia Hà Nội của ta
        Cứ như là đã người nhà thân quen
        Ăn ngon cũng biết mà khen
        Người ta như thế , thảo hèn dân tin !

        Ông ta thông thái vô biên
        Ở tận bên Mỹ vẫn ghiền sử ta
        Biết cả "Nam Quốc sơn hà..."
        Của Lý Thường Kiệt nói ra thuở nào
        Nói thì cứ việc tuôn trào
        Chẳng cần giấy bút vẫn hào hùng thưa
        (Những lời như những hạt mưa
        Thấm vào đất hạn ruộng dưa nhà mình)
        Việt Nam đâu phải nơi sinh
        Thế mà biết rõ sự tình , địa danh ...
        Ông ta dáng dấp tinh nhanh
        Cái gì cũng biết , cũng rành , ông ơi !

        Tôi không đến được tận nơi
        Hôn ông ta cái cho đời ....trẻ ra
        Nghĩ rằng : Nếu ở nước ta
        Có người như thế thật là...phúc cho dân !!

Switch mode views: