Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chúc Mừng trật Sổ Số

Mừng người đánh trật số hôm quamh-chuc-mung-tratss,
Hồi hộp, mơ màng đã vút xa.
Sáng vội vội âm thầm tới sở,
Chiều mau mau lặng lẽ về nhà.
Vợ con đùm bọc tình tha thiết,
Bạn hữu thân thương nghĩa đậm đà.
Đồng bạc trên trời rơi xuống đất
Đâu bằng công sức tự làm ra.

              

Switch mode views: