Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lời cầu nguyện thảm thiết của 63D & Phúc đáp của Thượng Đế

Con quỳ lạy Chúa mh-cau-nguyen 
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn được người con yêu
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi !
Con cày hai dzóp hụt hơi
Người con yêu lại đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại là te tua đời
Trước đây con tưởng gặp thời
Chúa ban con được tìm người con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rửa chén, bị đòi... tù ti
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?
Chúa ơi ! con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm, hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn được người con yêu.   

Lời cầu nguyện trên đây đã tới tai Chúa, nhưng Chúa ở Thượng Giới  bận lắm, vì phải lo
giải quyết những nỗi khổ của các nạn nhân chiến tranh, thiên tai ...  Nạn nhân của Vợ
chỉ là chuyện nhỏ cá nhân, giao cho phụ tá, cấp dưới nơi Trung Giới tập sự giải quyết.     

Ta là Tiểu Thánh dưới Trời,
Nghe con cầu nguyện, đôi lời với con:
Tại ngươi ham thích gái non,
Giá này phải trả, sao còn than van ?
Việc chi phải trốn xa nàng,
Nghe ta mách bảo vài hàng khuyên răn,
Nếu nàng mua sắm lăng nhăng,
Ngươi chôm re-ceipts, re-fund lại tiền.
Hễ nàng lớn tiếng liên miên,
Bông gòn tai nhét, ngồi thiền là xong.
Nồi, niêu, chén, dĩa ... cả chồng,
Rửa chi cho mệt, bỏ trong free-zer,
Ngày mai xài tiếp tỉnh bơ,
Đỡ hao tiền nước, khỏi nhờ sà - bông.
Nàng mà õng ẹo ... với chồng,
Mười ngày chẳng tắm, nàng không quấy rầy.
Nợ nần lỡ đã chất đầy,
Ngươi khai bank-rupt, chóng chầy cũng qua.
Kiếp sau nhớ chọn gái già,
Vợ cưng chồng trẻ như là cưng con.
Thân ngươi nay đã mãi mòn,
Sống hết xí quách; chết còn Chúa lo.
Người khôn có vợ được nhờ,
Kẻ ngu có vợ thành bò, thành trâu.
Động lòng ngươi đã nguyện cầu,
Mấy lời khuyên bảo giải sầu cho ngươi.

Switch mode views: