Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lời hay, nhưng ý hay hơn.

Đàn ông muốn hư hỏng thường phải có tiềnmh-loi-hay-y-dep
Đàn bà muốn có tiền thường phải hư hỏng.

Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể
Đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn.

Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông;
Đàn ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn bà.

Switch mode views: