Chết Lặng Trong Tim

Thấp thoáng hình ai dáng liễu mềm
Cho lòng nỗi nhớ cứ dày thêmmh-tho-ngay
Đường mây ẩn hiện Đào ra sớm
Nét ngọc phô bày Lý* nở đêm
Lặng lẽ như ươm dòng sữa ngọt
Âm thầm tưởng hiến giọt tình êm
Mơ về cái thuở hồn nhiên ấy
Chết lặng trong ta bóng ngả thềm.

* Dạ lý hương

Tin mới

Các tin khác