Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vợ ơi, vợ à!

Vợ ơi, chồng bảo vợ nàymh-vo-oi
Nội trợ chu đáo hằng ngày nhớ cho
Chớ trùm mền ngáy o...o...
Bảy, tám giờ sáng ngủ khò vô tư.
Đừng sống đài các tiểu thư
Chỉ lo trang điểm giống như người Hàn
Con cái buổi sáng chẳng màng
Điểm tâm, đến lớp trễ tràng thường xuyên.
Cũng đừng ăn nói huyên thuyên
Thêm điều, đặt chuyện lan truyền tứ tung
Nhớ rằng: Công - Hạnh - Ngôn - Dung
Giận chồng chớ có nổi khùng đánh con !
Đừng mê má phấn môi son
Tiền bạc dành dụm để còn phòng xa
Bỏ đi mê tín, bùa ma
Số đề, chơi hụi,... có mà trắng tay.
Vợ ơi phải biết vá may
Nhà cửa tươm tất, đừng bày ra thêm
Nghĩa phu - thê mãi ấm êm
Thủy chung son sắt, ngày đêm mặn nồng.

Switch mode views: