Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài Thơ Say

mh-say

Ta say túy lúy...quả ta say,
Say quá...cho nên đỏ mặt mày
Ta nói...nhưng mà,... ta chẳng nói
Nói gì...? Ta có nhớ hay...hay!

Ta say, ta chửi mày hay ta?
Ta chửi ai kìa...? Chắc chửi ta
Ta chửi thằng say, say hết biết
Ta là người thật,.. hay là ma?

Chân mặt sao mày xiên cẳng trái?
Mày yên... sao chẳng để ta yên ?
Lải nhải nói hoài...Ôi,... chán quá!
Im đi...! Ta cảm thấy là phiền.

Rượu ơi! Còn hết, sao không nói?
Ta đợi mày lâu,.. chẳng tiếng nào?
Khinh quá...Ta buồn ghê lắm đó!
Thôi mày,...mày chẳng mến ta sao?

Ta chẳng có say, ai nói say?
Lang thang, lết thết cũng do mày
Cả ngày ta nhớ,...Ta không biết?
Lẩn thẩn, lơ thơ "Tỉnh với say"...!

Switch mode views: