Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trời sinh con gái

mh-gai-xinh

Trời sanh con gái dễ thương
Một mình con gái bằng mười con trai!
Trời sanh con gái hay cười
Để con trai thấy rụng rời con tim.
Trời sanh con gái mắt huyền
Nhỏ giọt nước mắt chùng lòng con trai.
Trời sanh con gái nói dai
Để còn thuyết phục con trai thua mình.
Trời sanh con gái thích đùa
Phá con trai để tranh tài thấp cao.
Trời sanh con gái có duyên
Một lần gặp gỡ đêm về thức thao!
Trời sanh con gái nói "hông"
Để con trai phải confuse suốt đời!
Trời sanh con gái thức khuya
Làm con trai phải hàng ngày thức theo!
Trời sanh con gái hỏi nhiều
Để con trai hết có đường quanh co.
Trời sanh con gái mắt to
Để mà nhìn thấu con trai tận lòng...
Hàng ngày vẫn cứ cầu mong
Trời sanh con gái con trai công bằng.

Switch mode views: