Mắt Huế Xưa


    Núi Ngự Bình cách trở Cửu Long Giang
    Người ra đi, để sầu thương chất ngất
    Huế trong tôi với tâm tình chân thật
    Dù bây chừ đàng ấy đã xa rồi
    Vẫn một lòng tưởng nhớ Huế xa xôi
    Thương Huế lắm, người yêu tôi là Huế

hue1

hue2

hue3

hue4

hue5

hue6

hue7

hue8

hue9

hue10

Tin mới

Các tin khác