Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Biển đẹp

Ở đâu mà người ta không mong đến cuối tuần? Xin thưa ở biển vì mùa
Hè đi chơi biển chẳng ai muốn đến cuối tuần để phải về lại nhà, rồi đi làm
lại. Đến biển mà không làm gì tất nhiên vẫn sung sướng gấp bội phần so với
đến sở làm mà không làm gì. Người ta bảo rằng, đến với biển, dường như
mọi việc trở nên đơn giản, hồn nhiên và vui vẻ hơn. Những cảm giác này sẽ
tăng lên bội phần nếu đến những bãi biển tuyệt đẹp trên thế giới, được giới
thiệu trên chuyên mục hôm này.

mh-be1

 

 

 

 

 

 

 

 

Whitehaven Beach - Australia

 

mh-be2

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioluminescent Beach - Maldives

 

mh-be3

 

 

 

 

 

 

 

 

Giants Causeway Beach - Ireland

 

mh-be4

 

 

 

 

 

 

 

 

Benagil Sea Cave Beach - Portugal

 

mh-be5

 

 

 

 

 

 

 

 

Bowling Ball beach - California, USA

 

mh-be6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidden Beach - Mexico

 

mh-be7

 

 

 

 

 

 

 

Honopu Beach - Kauai, Hawaii

 

mh-be8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reynisfjara Beach - Vik, Iceland

 

mh-be9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rialto Beach - Washington, USA

 

mh-be10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfeiffer Purple Sand Beach - California, USA

 

mh-be11     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playa de Las Catedrales - Ribadio, Spain

 

mh-be12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaihalulu Red Sand Beach - Hana, Hawaii

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Switch mode views: