Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Con đường ngắm cảnh

Chiêm ngưỡng kiến trúc thực hiện cho du khách ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ Brewster's
Discovery Walkway tại Alberta, Canada mà liên tưởng đến câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng rằng,
"xin chào nhau giữa bụi đầy, nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu". Quả thật, đứng trên chiếc
cầu cao đưa ra giữa trời cao, trên là mây trời, dưới là núi rừng sẽ cho du khách sự thán ngạc
trước một tuyệt tác kết hợp giữa thiên nhiên và sự sáng tạo của con người.

mh-cada1

 

 

 

 

 

 

 

mh-cada2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-cada3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-cada4

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-cada5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch mode views: