Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thi nhảy cầu cổ

Chiếc cầu cổ Stari Most tại Mostar, Bosnia là một chiếc cầu cổ được xây từ thế kỷ 16 và là
một thắng cảnh tuyệt đẹp, thu hút du khách địa phương và nước ngoài có dịp ghé đến vùng
này. Nhưng hơn thế nữa, một cuộc thi nhảy cầu đã được tổ chức hàng năm vào giữa mùa Hè, thu
hút những tay nhảy cầu điêu luyện bản xứ và nước ngoài về tham dự. Với chiều cao khoảng 24
mét và nước lạnh, chảy xiết bên dưới, chỉ những thanh niên bản lĩnh, mạo hiểm và được huấn
luyện, thực hành nhiều mới tham gia cuộc thi nhảy cầu này.

mh-cau1
mh-cau2
mh-cau3
mh-cau4
mh-cau5
mh-cau6
mh-cau7
mh-cau8
mh-cau9
mh-cau10
mh-cau11
mh-cau12
mh-cau13
Switch mode views: