Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ Quên

Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Mộc Thiêng
Ca sĩ: Ngọc Quy

Hòa âm: Quang Đạt

 

bo song mat bong dua

* Bản nhạc mp3:

* Bản nhạc có nốt:

THO QUEN 001
THO QUEN 002
Switch mode views: