Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giê Su sống lại rồi

Sáng tác: Mộc Thiêng (HTTL Omaha, Nebraska)
Trình bày: Hương Giang
Ghi âm: Paul Duy Studio
Hòa âm: Mục sư David Dong@Psalm Music Studio, Arizona 2018

* Bản nhạc Pps:

 

Switch mode views: