Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Liên Ca Khúc: DÒNG SỮA MẸ - Hoa Trắng

Liên Ca Khúc: DÒNG SỮA MẸ - Hoa Trắng

Nhạc Phạm Đức Huyến, Thơ Thánh Gioan Phaolô II, Lê Đình Thông dịch.

 

Switch mode views: