Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tung Hô Thánh Giuse

Thánh Giuse, Người Công Chính, Người sống đời thinh lặng và yêu những người lầm than.

Nhạc và lời: Hàn Thư Sinh
Trình bày: Ca Đoàn Lạc Việt
Pps: Duy Hân

Thanh Giuse

Bài hát do ca sĩ Thanh Sử trình bày:

 

 

Bài hát Tung Hô Thánh Giuse có nốt:

DLT 08 Tung Ho Thanh Giuse 01

 

Lời bài hát:

TUNG HÔ THÁNH GIUSE

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH
Ca đoàn LẠC VIỆT

Điệp khúc:

Chúng con kính lạy Thánh Cả Giuse,
Người là Bạn Đức Mẹ Maria,
Lãnh nhận sứ mạng Cha Nuôi Con Một Thiên Chúa.
Chúng con hát mừng, tung hô Cha Thánh Giuse.
Tung (í i là) tung hô Thánh Giuse (í i) Người Công Chính.
Tung (là) tung (í) hô Thánh Giuse là Đấng Thanh Tịnh.
Người sống đời thinh lặng, kết hợp với Chúa Chí Nhân,
Yêu những người lầm than, thánh hóa cuộc đời lao công.

Tiểu khúc 1:

Thời loạn ly xưa, Thánh Gia Người phải di cư,
Trốn sang Ai Cập lánh nạn qua bao năm tháng.
Kìa đoàn di dân nhớ về quê hương yêu dấu.
Khấn xin Người thương, ủi an soi lối dẫn đường.

Tiểu khúc 2:

Người đã hy sinh sống cho những kẻ đơn côi.
Đỡ nâng linh hồn những người trong cơn hấp hối.
Cậy nhờ công ơn, khấn Người yêu thương giúp đỡ.
Sống trong niềm tin, cậy trông, yêu Chúa hết tình.

Switch mode views: