Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mùa Trông Đợi

Nhạc và lời: Hàn Thư Sinh
Phối khí: Ns. Vũ Đình Ân
Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh
Pps: Vincent Nguyễn

mua-trong-doi

* Bản nhạc mp3:

* Bản nhạc Pps:

* Bản nhạc có nốt

03-Mua-Trong-Doi-page-001
03-Mua-Trong-Doi-page-002

 

Lời bài hát:

 

MÙA TRÔNG ĐỢI

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

 

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH

Ca đoàn THIÊN THANH

 

Tiểu khúc A:

Này hỡi trần gian,

Im lặng nghe loan báo tin mừng:

Này đây Trinh Nữ sẽ sinh hạ Con Chúa cao sang.

Chúa đến lần đầu đem nguồn ơn cứu rỗi muôn dân.

Chúa trở lại sau, ban thưởng phạt công minh thế trần.

 

Tiểu khúc B:

Từ trong rừng hoang,

Gio-an Tiền Hô sinh sống kham khổ.

Ngài ăn châu chấu, áo che mình mang nét thô sơ.

Phép Rửa Ngài làm, kêu mời dân thống hối ăn năn.

Chúa rửa tội nhân trong lửa và Ngôi Ba Thánh Thần.

 

Tiểu khúc C:

Này hỡi thần dân,

Mau cởi khăn tang cuốn trên đầu,

Để mang châu báu, ánh huy hoàng Thiên Chúa ban cho.

Khoác áo Hoà Bình, danh hiệu Công Lý, đuốc quang vinh.

Chúa tìm đàn con đang khổ sầu tha hương nhớ nhà.

 

Điệp khúc:

Hãy sửa đường đi cho ngay.

(Hãy sửa đường đi cho ngay).

Hãy san bằng các hố sâu.

(Hãy san bằng hố sâu).

Hãy sớm ăn năn trở về chính đạo.

Mong ngày hồng ân mưa tuôn.

(Mong ngày hồng ân mưa tuôn).

Đón an bình Chúa Cứu Tinh.

(Đón an bình Cứu Tinh).

Ngày Chúa xuống trần cứu chuộc tội nhân.

 

 

Switch mode views: