Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Con Có Một Tổ Quốc

Lời: ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Nhạc: Hàn Thư Sinh
Phối khí: Ns. Vũ Đình Ân
Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh
Ngâm thơ: Nghệ sĩ Đức Tâm
Solo: Hoàng Kim & Tuấn Công
Pps: Vincent Nguyễn

DHYNguyenVanThuan

* Bản nhạc mp3:

* Bản nhạc Pps:

* Bản nhạc có nốt

Con co mot to quoc 001
con co mot to quoc 001
Le-Dang-Mon-Hen 001

 

Lời bài hát:

 

CON CÓ MỘT TỔ QUỐC

Lời: ĐHY Phanxicô Xaviê NGUYỄN VĂN THUẬN
Nhạc:  HÀN THƯ SINH
Ca đoàn Thiên Thanh
Phối khí: Ns VŨ ĐÌNH ÂN
Ngâm thơ: Nghệ sĩ ĐỨC TÂM
Đơn ca: HOÀNG KIM và TUẤN CÔNG


Ngâm thơ:

Là người Công Giáo Việt Nam,
Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội.
Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con.
Cha mong giòng máu ái quốc,
Sôi trào trong huyết quản con.

Tiểu khúc 1:

Tiếng chuông ngân trầm,
Việt Nam nguyện cầu.
Tiếng chuông não nùng,
Việt Nam buồn thảm.
Tiếng chuông lừng vang,
Việt Nam khải hoàn.
Tiếng chuông thanh thoát,
Việt Nam hy vọng.

Điệp khúc:

Con có một Tổ Quốc Việt Nam,
Một Quê Hương yêu quí ngàn đời.
Con hãnh diện, con vui sướng.
Việt Nam!
Con yêu non sông gấm vóc,
Con yêu lịch sử vẻ vang.
Con yêu đồng bào cần mẫn,
Con yêu chiến sĩ hào hùng.
Việt Nam!

Tiểu khúc 2:

Sông cuồn cuộn máu chảy cuộn hơn.
Núi cao cao, xương chất cao hơn.
Đất tuy hẹp, nhưng chí lớn.
Nước tuy nhỏ, nhưng danh vang.

Tiểu khúc 3:

Con phục vụ hết tâm hồn,
Con trung thành hết nhiệt huyết.
Con bảo vệ bằng xương máu,
Con xây dựng bằng tim óc.
Vui niềm vui của đồng bào,
Buồn nỗi buồn của dân tộc.

Kết:

Một Tổ Quốc Việt Nam,
Một Dân Tộc Việt Nam,
Một Tâm Hồn Việt Nam,
Một Văn Hóa Việt Nam,
Một Truyền Thống Việt Nam.

 

Switch mode views: