Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Xin Tha Cho Họ

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH
Ca sĩ: Duyên Quỳnh
Pps:  Vincent Nguyễn

Xin-tha-cho-ho

Bản nhạc mp3:

 

Bản nhạc Xin Tha Cho Họ có nốt:

Album9-05-Xin-Tha-Cho-Ho

 

Lời bài hát:

XIN THA CHO HỌ

(Lời thứ nhất trong 7 Lời Cực Thánh, Lc 23, 34)

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH
Ca sĩ: DUYÊN QUỲNH

Tiểu Khúc 1:

Can-vê tang tóc tư bề,
Sầu thương tái tê,
Hoàng đàng nhân thế.
Giê-su ngước đầu kêu van,
Cha lành tha thứ,
Tội lỗi trần gian:
“Lạy Cha! Xin hãy dủ thương, họ đã lầm đường, những người giết Con!
Họ lầm, không biết đang làm chi, không hiểu đang làm gì.
Xin Cha hãy thứ tha!”

Tiểu Khúc 2:

Than ôi! Nhân thế hung tàn.
Tình thương biến tan,
Căm thù man mác.
Khoan dung, Chúa cầu Ngôi Cha,
Nhân từ lân tuất,
Tẩy xóa tội khiên.
“Lạy Cha! Xin hãy dủ thương, họ đã lầm đường, những người giết Con!
Họ lầm, không biết đang làm chi, không hiểu đang làm gì.
Xin Cha hãy thứ tha!”

Tiểu Khúc 3:

Giê-su khi trút linh hồn,
Toàn thân đớn đau,
Lưỡi đòng đâm thấu.
Quan quân nết mặt huênh hoang,
Buông lời cay đắng,
Lòng Chúa sầu mang.

“Lạy Cha! Xin hãy dủ thương, họ đã lầm đường, những người giết Con!
Họ lầm, không biết đang làm chi, không hiểu đang làm gì.
Xin Cha hãy thứ tha!”

Điệp Khúc 1:

Lạy Chúa! Chúa tha muôn tội con,
Chúa rửa con bằng máu.
Cho con biết yêu Ngài.
Chúa ôi! Con nguyện theo gương Chúa,
Tha thứ cho mọi người, như Chúa đã thứ tha.

Điệp Khúc 2:

Lạy Chúa! Chính con là tội nhân,
Chính lòng con tàn nhẫn.
Tay con đóng đinh Ngài.
Chúa tha! Bao lần con sa ngã.
Con đã theo đường tà, nhưng Chúa vẫn thứ tha.

 

Switch mode views: