Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Xin Chúa Sáng Soi

Nhạc và Lời: Hàn Thư Sinh
(Lời kinh mở đầu các buổi sinh hoạt)

Ca sĩ: Minh Khoa, Bích Hiền

Pps: Nguyễn Sinh Nhật

Xin Chúa Sáng Soi

 

 

Bản nhạc Xin Chúa Sáng Soi có nốt:

RK4-Xin-Chua-Sang-Soi New

 

Lời bài hát:

 

XIN CHÚA SÁNG SOI

(Lời kinh mở đầu các buổi sinh hoạt)

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH

Xin Chúa sáng soi: Việc phải làm và khi nào làm.

Cầu Ngài thánh hóa mỗi kinh, mỗi việc chúng con.

Từ khởi sự cho đến khi hoàn thành.

Đó là hồng ân do Chúa thương đổ tràn. Amen.

 

 


CHO TRỌN Ý NGÀI

Nhạc: HÀN THƯ SINH
Lời: Gợi ý từ sách "40 Lời Kinh Đổi Mới Cuộc Đời"
Tác giả:
ĐGM Ruperto C. Santos,
Chuyển ngữ:
Chương trình Chuyển Đề Giáo Dục

Ca sĩ: Khắc Thiều

Tiểu Khúc 1

Lạy Chúa!

Xin hãy dùng con cho trọn ý Ngài,

Làm chân tay cho người què quặt,

Làm tai mắt cho người điếc mù,

Làm tiếng kêu cho người oan ức.

Chúa ôi! Cho trọn ý Chúa.

 

Tiểu Khúc 2

Lạy Chúa!

Xin hãy gửi con ra vùng đất cằn,

Để che thân cho người mình trần,

Để cơm nước cho người đói nghèo,

Để thuốc thang cho người đau yếu.

Chúa ôi! Cho trọn ý Ngài.

 

Tiểu Khúc 3

Lạy Chúa!

Xin hãy gửi con qua miền đất lạ,

Cùng đưa tay cho người lạc đường,

Cùng chia sớt cho người thất vọng,

Cùng đấu tranh cho người cô thế.

Chúa ôi! Cho trọn ý Chúa.

 

Tiểu Khúc 4

Lạy Chúa!

Xin hãy gửi con đi vào xóm làng,

Tìm yêu thương cho người thù hận,

Tìm may mắn cho người bất hạnh,

Tìm sống vui cho người nguy khốn.

Chúa ôi! Cho trọn ý Ngài.

 

Điệp Khúc

Lạy Chúa!

Xin hãy dùng con để làm nguồn an vui.

Còn phần con, xin gửi hết nơi Ngài,

Là Thiên Chúa, là Tình Yêu, là Lẽ Sống.

Ngài là nguồn Hạnh Phúc đời con.

Switch mode views: