Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KIm cương 1.2 Kilô

ngoc1                     

Bà Thủy Ngô Nguyễn đã tặng cho Field Museum (Chicago, USA) nhiều collections nữ trang quý giá gồm kim cương, ngọc quý, cẩm thạch và hạt trai . Trong số ngọc quý , có viên ngọc Topaz nặng tới 5899.5 carats ( gần 1.2 kilogram !!). Viên ngọc Topaz này được đặt tên là viên ngọc Chalmer’s Topaz (Chalmer là tên của một người Mỹ có công xây dựng nên Field Museum).

Bà Thủy cùng chồng (bác sĩ) và một cháu trai di tản sang Mỹ năm 1975 với 2 bàn tay trắng! Sau 30 năm làm lụng và kinh doanh trong ngành địa ốc, bà Thủy đã gầy đựng sự nghiệp lớn, nuôi 4 con nên người (2 con trai thành bác sĩ chuyên khoa, một con trai làm Luật sư và một con trai tốt nghiệp đại học) .Bà Thủy cũng rất tích cực cứu giúp đồng bào ở quê nhà qua những chương trình từ thiện tư nhân cho Việt Nam.
Hiện nay, những collections của bà Thủy đang được trưng bày trong Grainger Hall of Gems của Field Museum .

ngoc2

ngoc3

ngoc4

ngoc5

Switch mode views: