Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mùa Thu lá vàng

Các thi nhạc sĩ của ta ngày xưa chắc chỉ được sang Paris nên ai cũng mần thơ, mần nhạc xưng
tụng mùa Thu Paris quá lời, làm bà con tưởng thiệt. Chẳng cần đi đâu xa, có dịp chiêm ngưỡng
những chặng đường, công viên hay núi rừng mùa Thu ở Mỹ này thì sẽ thấy mùa Thu Paris chỉ là...
chiếc lá Thu trong một rừng Thu. Với khoảng 30 tiểu bang và hàng ngàn dặm đường lá Thu tuyệt
đẹp chúng ta có thể chiêm ngưỡng, đây là cách du lịch rẻ tiền và dễ dàng mang lại cho du khách
những cảm giác khó quên giữa bức tranh diễm tuyệt nhiều màu của thiên nhiên.                                                               

mh-thu1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-thu2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-thu3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-thu4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-thu5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-thu6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-thu7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-thu8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-thu9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-thu10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-thu11

 

 

 

Switch mode views: