Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hồ tắm giữa trời

Các khách sạn không chỉ ngày càng cao chọc trời mà xu hướng đặt các hồ tắm sân thượng ngày
càng nhiều hơn. Từ New York, Las Vegas sang Dubai, Singapore, Hồng Kông..., các hồ tắm trên
nóc các khách sạn cao tầng này có thể cho khách trú ngụ nhìn thấy cả thành phố bên dưới hay
tạo cho họ cảm giác đang bơi giữa trời mây. Mùa tựu trường đã bắt đầu, mời bạn đi bơi giữa mây
trời một lần cho thấy cảnh bồng tiên trước khi (con cái) trở lại trường lớp.

mh-boi1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-boi2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-boi3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-boi4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-boi5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-boi6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-boi7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-boi8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-boi9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-boi10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-boi11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-boi12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch mode views: