Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kỳ hoa dị thảo 2015

Nếu những vườn Xuân đầy những loại hoa quen thuộc rực rỡ, muôn sắc màu thì có những
loại kỳ (cục) hoa dị (hợm) thảo được những nhà thực vật học tìm kiếm, săn lùng đó đây. Nếu
loại lan mặt khỉ (monkey face orchid) không đến nỗi xa lạ với một số người thì loại lan...Adam
nguyên thủy (naked man orchid), có hình dạng của một Adam khi chưa có cả lá nho che thân, mà
có thể chưa mấy người nhìn thấy. Có những loại hoa mang hình dạng con két (parrot flower) hay
con ong (bee flower) và cũng có những loại hoa mà tên gọi hổng mấy mỹ miều mấy, như hoa Tay
quỷ (devil hand), hoa môi...đĩ (hooker lip). Oops! Xin lỗi. Nhưng đó là tên được gọi. Hổng biết...
cha nội “khoa học da” nào đặt tên vậy chứ không phải Vui Lạ nghen.

mh-hoa1

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                       Hoa môi

 

mh-hoa2

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                      Lan bướm

 

mh-hoa3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

                                    Lan mặt khỉ

mh-hoa4

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                    Hoa tay quỷ

mh-hoa5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                 Lan cò trắng

 

mh-hoa6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                   Lan vịt trời

 

mh-hoa7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                  Lan ong cười

 

mh-hoa8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                             Adam nguyên thủy

 

mh-hoa9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                 Hoa sọ người

 

mh-hoa10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                 Hoa trẻ bọc tã

Switch mode views: