Cò Tây Cò Ta

Tiết mục đặc sắc trong Thúy Nga Paris By Night 81: Âm nhạc không biên giới.
Biểu diễn: NS. Lữ Liên, NS. Hoàng Thy Thao. Thực hiện và phát hành năm 2006.

Tin mới