Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cò Tây Cò Ta

Tiết mục đặc sắc trong Thúy Nga Paris By Night 81: Âm nhạc không biên giới.
Biểu diễn: NS. Lữ Liên, NS. Hoàng Thy Thao. Thực hiện và phát hành năm 2006.

Switch mode views: