Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình thu tiền chiến

Thu đi, thu trở lại, có chăng bởi vũ trụ chuyển xoay, vạn vật vô thường.

Cò Tây Cò Ta

Tiết mục đặc sắc trong Thúy Nga Paris By Night 81: Âm nhạc không biên giới.

Switch mode views: