Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ba Câu Hỏi

Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?

Ðó là chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua, do nhà văn hào Leo Tolstoy kể lại.

Giày Dép Còn Có Số...

Mới đây, trong cơn sốt của cuộc xổ số mà lô độc đắc lên đến 70 triệu Úc kim, tôi cũng bon chen sắp hàng để bỏ ra 5 đồng mua cho bằng được một tấm vé số.

Tính Cách Quan Hệ Giữa Văn Nghệ Và Chính Trị

Khi nói đến vấn đề phức tạp trên sự liên hệ giữa văn nghệ và chính trị chắc chắn chúng ta sẽ phải đối diện rát nhiều dị biệt về mặt lý luận và cảm tính.

Không nên cứ gây sự với với nhân dân

Đảng Cộng sản Việt nam có cách ‘gây sự’ rất độc đáo: ông Tổng bí thư đảng quyết tâm làm hỏng chuyến đi thăm Brazil bằng việc truyền bá trở lại học thuyết Mác-Lênin cho Phương Tây, ‘gây sự’ với trí thức học giả Phương Tây về lý luận, học thuật, tầm nhìn, bản lãnh chính trị.

Bà Con của tôi

Người Việt tị nạn Cộng Sản đang định cư tại các nước Tự Do thường xuyên về Việt Nam hãy đọc câu chuyện sau đây

Hai câu chuyện phụ nữ Việt Nam

Hai bản tin liên quan đến phụ nữ Việt Nam khiến mọi người phải xúc động.

Đất Nguồn Bất Ổn Chính Trị

Ổn định chính trị là một chiêu bài luôn được dùng để thu hút đầu tư quốc tế và trấn an cán bộ đảng viên về sự vững mạnh của đảng Cộng sản Việt Nam.

Switch mode views: