Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LS Nguyễn Công Bình đắc cử Chủ Tịch Hội LGVN/California


nuthan congly tranhveTHONG BAO TIN MUNG
Hội Luật Gia Việt Nam tại California.
Thân gửi quý anh chị em hội viên và thân hữu,
chào mừng Lưỡng Quốc Trạng Sư Nguyễn Công Bình đã đắc cử vẻ vang trong phiên Đại Hội Thường Niên ngày 10-3-2013 với tỷ số phiếu kỷ lục 92%
Thân chúc vị Tân Chủ Tịch thành công trong nhiệm vụ điều khiển Hội trong những niên khóa tới.
Với niềm tin tưởng,
Luật Sư Nam Thị Hồng Vân,
Cựu Chủ Tịch Hội Luật Gia Việt Nam tại California.


Hội Luật Gia Việt Nam tại California

KíNH gửi Quý Anh Chị Hội Viên Hội Luật Gia VN tại California,
LS TRẦN MINH NHỰT

Trong tinh thần đóng góp vào sinh hoạt là bổn phận của một hội viên của HLGVN/California nên tôi Trân Minh Nhựt và LS Trác Quan Trường từ Oakland và San Francisco có mặt đầu tiên tại địa chỉ theo thư mời họp Đại Hội lúc 11 giờ sáng ngày 10-3-2013 . Ls Hoàng Cơ Long đến mấy phút sau và lần lượt các Anh Chị LS/TP Nguyễn Công Bình, Đỗ Doãn Quế, Lê Vinh Qui, Lại Đình Cẩn,Nguyễn Quang Huy, Bùi Lệ Khanh, Phạm Xuân Phượng, Phạm Thu Hương, Phạm Ngọc Dung ..... và nhiều Anh Chị LS/TP đến dự Đại Hội. Mọi người được Chị LS Chủ Tịch Nam Thị Hồng Vân và LS Nguyễn Hữu Thống đón tiếp rất chân tình và thân mật. Sinh hoạt thường niên cũng như Đại Hội hôm nay là dịp để mọi người gặp gở tay bắt mặt mừng trao đổi tin tức cùng chúc mừng an lành cho nhau.
Hôm nay họp Đại Hội Thường Niên 2013 để bầu Chủ Tịch cho nhiệm kỳ 2013-2015.

Đúng 12 giờ 30 Chị Chủ Tịch tuyên bố khai mạc Đại Hội, Chị CT ngỏ lời chào mừng ĐH và tường trình sinh hoạt nhiệm kỳ vừa qua và Báo cáo tài chính của hội, Chị. Không có câu hỏi hay thắc mắc gì được nêu lên, Chị CT tuyên bố BCH/HLGVN/California nhiệm kỳ 2011-2013 mãn nhiệm.

Tiếp theo LS Nguyễn Hữu Thống và TP Nguyễn Quang Huy được ĐH bầu Chủ Tọa ĐH và LS Trác Quan Trường làm thư ký để tiến hành Bầu Chủ Tịch HLGVN nhiệm kỳ 2013-2015. Chủ Tọa Đoàn kiểm điểm số hội viên hiện diện, giấy ủy quyền, và khui phiếu hàm thụ, kết quả là quá bán số hội viên nên CTĐ tuyên bố ĐH họp hơp lệ và tiến hành bầu cửTân Chủ Tịch. Chị Cựu CT Nam Thị Hồng Vân phát biểu là trước ngày họp ĐH có 2 Hôi viên được đề cử vào chức Chủ Tịch là LS Nuyễn Công Bình đương kiêm Phó CT do Chị CT giới thiệu và TP Trần An Bài do LS Trần Minh Nhựt đề cử nhưng TP Bài vì lý do cá nhân không nhận việc đề cử nên LS Nhựt xin rút lại ý kiến.

Đại Hội sau khi nghe ý kiến phát biểu rất chân tình và thực tế khó khăn và phúc tạp của vai trò lãnh đạo HLGVN hiện nay, Ls Hoàng Cơ Long góp ý khuyến khích ứng viên ...... ĐH tiến hành bầu phiếu kín, sau khi kiểm phiếu CTĐ tuyên bố kết quả việc kiểm phiếu là LS Nguyễn Công Bình được ĐH tín nhiệm vào Chủ Tịch Hội LGVN/California nhiệm kỳ 2013-2015 và đúng như lời Chị Cựu CT ghi “ Hân hoan chào mừng Lưỡng Quốc Trạng Sư Nguyễn Công Bình đã đắc cử vẽ vang trong phiên Đại Hội Thường Niên ngày 10-3-2013 với tỷ số phiếu kỷ lục 92% “

LS Tân Chủ Tịch Nguyễn Công Bình ngỏ lời cám ơn mọi người  và Chủ Tọa Đoàn tuyên bố bế mạc ĐH sau gần 2 giờ họp.

Sau buổi họp, mọi người nán lại để dự bửa ăn thân mật do Chị Cưu CT khoản đải với sự đóng góp của vài Anh Chị mang đến rất ngon miệng và rất vui.

CHÚC TÂN CHỦ TỊCH LS NGUYỄN CÔNG BÌNH THÀNH CÔNG TRONG NHIỆM VỤ MỚI

Trên đường trở về nhà, tôi và Ls Trác Quan Trường có trao đổi là trước tình hình sôi động đang xảy ra trong nước về việc Đảng CSVN đang tiến hành việc sửa đổi HP 1992 . VC đang gặp sự chống đối của đồng bào mọi giới trong nước từ giới trẻ, sinh viên, trí thức, Đảng viênCS, tổ chức quần chúng và các tổ chức tôn giáo là không chấp nhận VC tiếp tục lừa bịp lần này như 3 lẩn trước đây vào các năm 1959-1980-1992. Đòng bào trong Quốc Nội đòi hỏi một Bản Hiến Pháp Mới phù hợp tiến trình Lập Hiến Dân Chủ . Hải Ngoại nhiều cá nhân, tổ chức, đoàn thể cũng đã mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ quốc nội trong cuộc đấu tranh SINH TỬ này với VC .
Là Hôi Luật Gia VN, đây là vấn đề Luật Pháp và tiến trình Lập Hiến nên không thể im lặng bỏ qua được. Đề nghị LS Tân Chủ Tịch cần công khai lên tiếng của Hội về việc này. Đề nghị nếu được xin ngắn gọn trong 3 điểm : 1/ HP 1946 và các lần sửa đổi đến nay không theo tiến trình Lập Hiến Dân Chủ nên không có giá trịđích thực HP cho Dân Tộc VN. 2/ Hoàn toàn bác bỏ việc sửa đổi HP lần này. 3/ VN cần có HP Mới đáp ứng Tự Do-Dân Chủ đích thực cho Dân Tộc VN.
Chúng ta không nêu nội dung HP vì chưa phải lúc.

Làm được việc này kịp thời, đúng lúc và phù hợp vai trò Hội LGVN sẽ tác động mạnh cho nhiều phía từ Hội Viên, Cộng Đồng và Quốc Nội .
Thân mến kính chào.
LS TRẦN MINH NHỰT

Switch mode views: